• anna@ajmould.com
  • सोम - शनिबार बिहान :00:०० बिहान :00: ०० बिहान

मोल्ड प्रक्रिया प्रवाह

नमस्कार, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
1

सामग्री कठोरता परीक्षण र आकार मापन

सीएनसी रूफ मशीनिंग

गहिरो कुदाल ड्रिलिंग

सीएनसी समाप्त मिलिंग

EDM

कुँदिएको

चमकाने

मोल्ड म्याच

चलाएर हेर्नु

मोल्ड डिससेम्बलि Insp निरीक्षण ढुवानी

फोटो (तेल र प्याकिंग) ढुवानी अघि

फोटो (तेल र प्याकिंग) ढुवानी अघि