मोल्ड प्रक्रिया प्रवाह

नमस्ते, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
1

सामग्री कठोरता परीक्षण र आकार मापन

सीएनसी रफ मेसिनिंग

गहिरो कुदाल ड्रिलिंग

सीएनसी फिनिश मिलिङ

EDM

नक्काशी

पालिस गर्ने

मोल्ड मिलान

चलाएर हेर्नु

मोल्ड Disassembling निरीक्षण ढुवानी

तस्बिरहरू (तेल र प्याकिङ) ढुवानी अघि

तस्बिरहरू (तेल र प्याकिङ) ढुवानी अघि